Biserica Domnească de la Curtea Veche şi-a sărbătorit hramul istoric

Biserica Sf. Anton - Curtea Veche (Paraclis Patriarhal) şi-a sărbătorit pe 25 martie 2015, de Buna Vestire, hramul istoric. Acest hram a fost fixat de ctitorii acestei biserici, Mircea Voievod şi Doamna Chiajna, când au zidit această biserică, în anul 1559.

Sfântă Liturghie arhierească cu prilejul hramului

Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de către Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi.

Astăzi este manifestarea deosebită a dragostei celei dumnezeieşti

În cuvântul de învăţătură, Episcopul Vicar Patriarhal, Preasfinţitul Părinte Ieronim, a vorbit despre importanţa sărbătorii Bunei Vestiri, precum şi despre Fecioara Maria care a fost aleasă din pântecele maicii sale ca să fie Maica Întrupării Cuvântului: „Astăzi este manifestarea aceasta deosebită a dragostei celei dumnezeieşti. Aşa precum se spune şi în tropar Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei se face, iată prin milostivirea şi prin dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu care se oglindeşte precum soarele în apa cea lină a lacului curat, aşa se oglindeşte şi în sufletul cel curat, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu vine şi nu se sălăşluieşte în loc spurcat. Preacurata Fecioara Maria a fost pârga firii sau cea mai curată ofrandă pe care omenirea putea să o aducă lui Dumnezeu, pentru că fiinţa sa a fost nu numai însemnată din pântecele maicii sale prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, dar şi prin vieţuirea la templu. Fiind în casa fecioarelor a petrecut în rugăciune şi în dobândirea tuturor bunătăţilor sufleteşti încât a ajuns la o măsură duhovnicească la care nu a ajuns nicio făptură omenească vreodată. Neprihănirea şi curăţenia ei au fost de o înălţime desăvârşită”.

Dumnezeu se coboară la om ca pe om să-l ridice din nou la înălţimea cea cerească Preasfinţia Sa a mai arătat că

Acest cuvânt: „Fie mie după Cuvântul Tău” rostit de Fecioara Maria a deschis o nouă posibilitate; prin acest cuvânt începe împărăţia harului, a mai spus Preasfinţia Sa: „adică Fiul lui Dumnezeu se face Fiu al Fecioarei şi prin mila lui Dumnezeu, a doua persoană a Treimii coboară în lumea noastră. Cel ce l-a creat pe om se coboară acum la om pentru a-l ridica din nou, pentru a-l crea într-un fel din nou pentru că renaşterea cea duhovnicească ce ne vine prin Mântuitorul Iisus Hristos din interiorul firii noastre pe care el o restaurează şi o ridică din nou la demnitatea pe care a avut-o întâi este cu adevărat o a doua creaţie a omului. Iată Cerul se pogoară pe pământ, Dumnezeu se coboară la om ca pe om să-l ridice din nou la înălţimea cea cerească”.

„Astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu se pogoară şi se face un Adam nou pentru că Adam cel vechi a întins mâna în pomul făgăduinţei întru neascultare spre o hrănire necuvenită, iar acum Fiul lui Dumnezeu vine ca să ne ridice din această cădere şi să ne binecuvânteze. Eva de altădată care s-a făcut ascultătoare şarpelui este acum în antiteză arătată prin Sfânta Feciară Maria care mărturiseşte în numele firii ascultarea faţă de Dumnezeu: Fie mie după cuvântul Tău”, a mai spus Episcopul Vicar Patriarhal.

Biserica Sf. Anton Curtea Veche - biserică vie şi lucrătoare

Totodată, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul a vorbit celor prezenţi şi despre însemnătatea lăcaşului de cult de la Curtea Veche care astăzi îşi sărbătoreşte hramul istoric, subliniind faptul că este o biserică vie şi lucrătoare.

„Astăzi, când am auzit aceste frumoase cuvinte şi îndemnuri pentru viaţa noastră creştină sărbătorim hramul acestei sfinte biserici, cea mai veche clădire de zid care se află în cetatea Bucureştilor, ctitorită de Mircea Voievod şi Doamna Chiajna la anul 1559. Biserica aceasta care poartă hramul Bunei Vestiri a servit ca biserică a Curţii Domneşti care s-a aflat alături şi a fost locul de rugăciune unde domnii, doamnele şi curtea lor veneau la marile sărbători să asculte Sfânta Evanghelie, să se împărtăşească cu sfintele taine şi să se gândească la buna chivernisire a ţării şi la propăşirea poporului nostru. Este o Biserică importantă căruia Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române i-a dăruit titulatura de Paraclis Patriarhal tocmai pentru această vechime şi importanţă pe care o reprezintă fiind în acelaşi timp o biserică vie şi lucrătoare”, a mai spus Preasfinşitul Părinte Ieronim Sinaitul.

După sfânta Liturghie a fost oficiată Slujba Parastasului pentru ctitorii bisericii.

La final, părintele paroh Gheorghe Zaharia a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor parohiei şi pentru slujirea liturgică cu prilejul hramului, iar Episcopul Vicar Patriarhal l-a felicitat, dimpreună cu preoţii slujitori ai parohiei, pentru activitatea desfăşurată la acest important locaş de cult din Bucureşti.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, împreună cu mai mulţi membri ai Grupului psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale.

Buna Vestire – Hramul istoric al celei mai vechi biserici din Bucureşti

Sărbătoarea Bunei Vestiri este hramul istoric al Bisericii domnești de la Curtea Veche. În anul 1559, luna septembrie, când a fost construită Biserica Domnească de la Curtea Veche de către ctitorii domnitorul Mircea Ciobanul și doamna sa Chiajna a primit ca hram Buna Vestire care este hramul principal al lăcașului de cult. De la mijlocul secolului al XIX-lea biserica îl are ca ocrotitor şi pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, a cărui icoană făcătoare de minuni se află în acest sfânt locaş. De atunci, biserica este cunoscută în acte sub numele de Sfântul Anton – Curtea Veche.

Sursa: basilica.ro