Hram istoric la Biserica Domneasca de la Curtea Veche

Biserica Domnească de la Curtea Veche – Paraclis patriarhal, îşi sărbătoreşte la 25 martie 2015, de Buna Vestire, hramul istoric. Acest hram a fost fixat de ctitorii acestei biserici, Mircea Voievod şi Doamna Chiajna, când au zidit această biserică, în anul 1559.

De la mijlocul secolului al XIX-lea biserica îl are ca ocrotitor şi pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, a cărui icoană făcătoare de minuni se află în acest sfânt locaş. De atunci, biserica este cunoscută în acte sub numele de Sfântul Anton – Curtea Veche.

Această biserică este cea mai veche clădire din Capitala României şi a fost martora a mai mult momente importante din istoria voievodală a Ţării Româneşti.

De la jumătatea secolului al XVI-lea până spre sfârşitul secolului al XVIII-lea a fost biserica domnitorului Ţării Româneşti unde aveau loc ungerile şi proclamările domnilor munteni şi a evenimentelor legate de viaţa de familie a acestora: botezuri, cununii şi altele.

Programul hramului de anul acesta este următorul:

Marţi, 24 martie 2015, de la orele 17:00: slujba Vecerniei unită cu Litia

Miercuri, 25 martie 2015, de la orele 8:00: slujba Utreniei, iar de la ora 9:30: Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia.

***

Biserica Domnească de la Curtea Veche - Paraclis Patriarhal cu hramurile Buna Vestire și Sfântul Cuvios Antonie Cel Mare a fost zidită de domnitorul Mircea Ciobanul în anul 1559. A fost edificată și zugrăvită de Petru cel Tânăr sub îndrumarea doamnei Chiajna. La începutul secolului XVIII domnitorul Ștefan Cantacuzino a realizat portalul de la intrare și a împodobit biserica cu pictură la interior și zugrăveală nouă la exterior. În secolul al XVIII-lea biserica a suferit și alte modificări. Dintr-un document din 20 octombrie 1758 rezultă că Vodă Constantin Mavrocordat mărise mult lăcașul, adăugindu-i "două paraclise alăturea cu biserica cea mare". Arhimandritul Visarion, eclesiarhul bisericii de la jumătatea secolului al XIX-lea a coordonat ample lucrări de restaurare la biserica domnească care au început în 1847 și au schimbat aspectul exterior al monumentului, care a devenit neo-gotic. După ce toate lucrările au fost încheiate, la 22 martie 1852 a avut loc târnosirea bisericii. Prima restaurare a bisericii a fost începută în 1914 de arhitectul Gh. Lupu, cu care prilej a fost demolată turla adăugată în sec. XIX. Lucrările de restaurare au fost întrerupte din cauza primului război mondial. O nouă restaurare a fost executată în anii 1928 - 1935 de arhitectul Horia Teodor, care a redus planul inițial, a subliniat mai pregnant elementele decorative și a marcat eșantioanele picturii vechi. După cutremurul din 1977, biserica a fost reparată din nou.

La interior, a fost restaurată pictura din 1852 a lui C. Lecca de pictorița Virginia Videa, care a pictat din nou și turla. Lucrările au fost finalizate la sfârșitul anului 1982. În anul 2006 a fost schimbată piatra Sfintei Mese și s-a executat ușa exterioară la Sfântul Altar. Apoi, în anul 2007 a fost restaurată pictura bisericii. Catapeteasma a fost restaurată în anul 2008, an în care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche demnitatea de Paraclis Patriarhal. În anul 2009 lăcașul de cult a fost dotat cu mobilier nou și s-a realizat muzeul parohial care a fost sfințit de Patriarhul României în data de 2 februarie 2010. Acesta este primul muzeu parohial din București. În cursul anului 2010 și începutul anului 2011 s-a realizat lucrarea de refacere exterioară a bisericii, apoi în continuarea anului 2011 au început ample lucrări de consolidare și refacere a clopotniței, anexelor ei, dar și refacerea exterioară a muzeului parohial încheiate în 2012.

În data de 16 iunie 2013 a avut loc resfințirea bisericii. Slujba a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În anul 2014 s-au terminat lucrările de consolidare şi restaurare ale clopotniţei. Au fost instalate noile clopote realizate la celebra turnătorie Grassmayr, Insbruck. Tirol, Austria şi sfinţite duminică, 7 decembrie 2014, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cu acest prilej a fost instalat şi noul orologiu realizat la Arad.

Sursa: basilica.ro