Parohia Sfantul Anton Curtea Veche isi sarbatoreste ocrotitorul

Biserica Domnească de la Curtea Veche (Paraclis Patriarhal) din București îşi cinstește sâmbătă, 17 ianuarie 2015, pe cel de-al doilea ocrotitor, Sfântul Cuv. Antonie cel Mare. Sfântul a devenit ocrotitorul bisericii Sfântul Anton - Curtea Veche după incendiul din 23 martie 1847 când Biserica Sfântul Anton - Pușcărie din apropierea Bisericii Domnești a ars în întregime de unde a fost salvată în chip minunat Icoana făcătoare de minuni ce se află în Biserica Domnească de la Curtea Veche.

Procesiunea cu icoana Sfântului Cuvios Antonie cel Mare

Sărbătoarea va începe încă de vineri după amiază, 16 ianuarie 2015, începând cu ora 16:00, cu o procesiune în cadrul căreia icoana făcătoare de minuni a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare va fi purtată până la locul unde s-a aflat biserica ce a ars în incendiul din anul 1847 (având hramul Sf. Antonie cel Mare; de aici a fost adusă această icoană la Biserica Domnească). Acesta este al patrulea an când se va organiza procesiunea.

Aici se va oficia Acatistul Sfântului Antonie cel Mare de către un sobor de preoți și diaconi, apoi procesiunea se va încheia la Biserica Domnească de la Curtea Veche. După încheierea procesiunii icoana va fi adusă în curtea Bisericii Domnești unde va fi așezată spre închinare, într-un loc special amenajat, în clădirea care adăpostește și clopotnița bisericii și va rămâne aici până sâmbătă seara, 17 ianuarie 2015, când va fi adusă în lăcașul de cult.

Sărbătoarea va continua cu slujba Vecerniei unită cu Litia.

Icoana făcătoare de minuni a Sfântului Antonie cel Mare

Sfântul Antonie cel Mare este cinstit în spațiul răsăritean, atât în Egipt, cât mai ales în spațiul Ortodoxiei bizantine, prin minunile ce se săvârșesc în numele său, prin icoanele făcătoare de minuni, la care se ridică rugăciunile creștinilor.

O astfel de icoană să află și la cea mai veche biserică din București, Biserica Domnească a capitalei României, care de peste 165 de ani a primit ca al doilea ocrotitor al ei, după Maica Domnului, pe Sfântul Antonie cel Mare, prin una din icoanele salvate de la Biserica Sf. Anton, din imediata apropiere, care a ars la 1847. Aici, ca și în alte locuri din lumea ortodoxă unde există evlavie pentru Sfântul Antonie cel Mare, credincioșii pot mărturisi că sfântul nu este doar părintele monahilor, ci mai ales a devenit părintele nostru, al tuturor celor care ne rugăm spunând: Bucură-te Sfinte Părinte Antonie! În acatistul închinat Avvei Antonie ne rugăm lui spunând: Bucură-te, mare apărător al celor ce te cinstesc pe tine!

Sărbătoarea Sfântului Antonie cel Mare

În ziua sărbătorii, la 17 ianuarie 2015, când este cinstit Sf. Antonie cel Mare se va oficia, începând cu ora 08:00, Slujba Utreniei, urmată apoi de la 09:30 de Sfânta Liturghie.

Viața Sfântului Cuvios Antonie cel Mare

Sfântul Antonie cel Mare a trăit în secolul al III-lea și începutul secolului al IV-lea. Născut în satul Coma din Egiptul de Mijloc în anul 251, acest mare luminător al credinței a fost fiul unor țărani creștini înstăriți. Pe când Antonie avea 20 de ani, după moartea părinților săi, și-a împărțit averea la săraci, și-a încredințat sora unei comunități de fecioare și s-a retras în singurătate.

După ce s-a nevoit o perioadă într-o colibă de lângă satul natal, sub povățuirea unui ascet mai bătrân, Antonie s-a mutat într-un mormânt păgân; apoi, pe când avea 35 de ani, Sfântul Antonie s-a mutat într-un loc numit Pispir, la marginea deșertului. Aici a locuit sfântul timp de 20 de ani, până când ucenicii săi l-au silit să părăsească acest loc. Acum Antonie devine deja părintele duhovnicesc al multor călugări din diversele comunități monastice din pustia egipteană, cele mai vestite fiind cele din Nitria și Sketis.

După ce în anul 310 face o călătorie la Alexandria pentru îmbărbătarea creștinilor prigoniți din cauza persecuției lui Maximin, Antonie se stabilește în 312 în adâncul deșertului, pe muntele Kolzim. Aici a rămas sfântul până la sfârșitul vieții, împreună cu doi ucenici, părăsind locul doar pentru a-și vizita discipolii și pentru a doua sa călătorie la Alexandria, în sprijinul Sfântului Atanasie cel Mare, persecutat de susținătorii ereticului Arie.

Sfântul Antonie a trecut la cele veșnice în anul 356 la vârsta de 105 ani, după cum aflăm de la Sfântul Atanasie cel Mare.

Istoricul Bisericii

Biserica Domnească de la Curtea Veche - Paraclis Patriarhal cu hramurile Buna Vestire și Sfântul Cuvios Antonie Cel Mare a fost zidită de domnitorul Mircea Ciobanul în anul 1559. A fost edificată și zugrăvită de Petru cel Tânăr sub îndrumarea doamnei Chiajna. La începutul secolului XVIII domnitorul Ștefan Cantacuzino a realizat portalul de la intrare și a împodobit biserica cu pictură la interior și zugrăveală nouă la exterior. În secolul al XVIII-lea biserica a suferit și alte modificări. Dintr-un document din 20 octombrie 1758 rezultă că Vodă Constantin Mavrocordat mărise mult lăcașul, adăugindu-i "două paraclise alăturea cu biserica cea mare". Arhimandritul Visarion, eclesiarhul bisericii de la jumătatea secolului al XIX-lea a coordonat ample lucrări de restaurare la biserica domnească care au început în 1847 și au schimbat aspectul exterior al monumentului, care a devenit neo-gotic. După ce toate lucrările au fost încheiate, la 22 martie 1852 a avut loc târnosirea bisericii. Prima restaurare a bisericii a fost începută în 1914 de arhitectul Gh. Lupu, cu care prilej a fost demolată turla adăugată în sec. XIX. Lucrările de restaurare au fost întrerupte din cauza primului război mondial. O nouă restaurare a fost executată în anii 1928 - 1935 de arhitectul Horia Teodor, care a redus planul inițial, a subliniat mai pregnant elementele decorative și a marcat eșantioanele picturii vechi. După cutremurul din 1977, biserica a fost reparată din nou.

La interior, a fost restaurată pictura din 1852 a lui C. Lecca de pictorița Virginia Videa, care a pictat din nou și turla. Lucrările au fost finalizate la sfârșitul anului 1982. În anul 2006 a fost schimbată piatra Sfintei Mese și s-a executat ușa exterioară la Sfântul Altar. Apoi, în anul 2007 a fost restaurată pictura bisericii. Catapeteasma a fost restaurată în anul 2008, an în care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche demnitatea de Paraclis Patriarhal. În anul 2009 lăcașul de cult a fost dotat cu mobilier nou și s-a realizat muzeul parohial care a fost sfințit de Patriarhul României în data de 2 februarie 2010. Acesta este primul muzeu parohial din București. În cursul anului 2010 și începutul anului 2011 s-a realizat lucrarea de refacere exterioară a bisericii, apoi în continuarea anului 2011 au început ample lucrări de consolidare și refacere a clopotniței, anexelor ei, dar și refacerea exterioară a muzeului parohial încheiate în 2012.

În data de 16 iunie 2013 a avut loc resfințirea bisericii. Slujba a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sursa: basilica.ro