Pr. Constantin Necula va conferenţia la Biserica Sf. Anton Curtea Veche

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Părintele Conf. Dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“ din Sibiu conferenţiază vineri, 27 martie 2015, orele 20:00, la Biserica Sfântul Anton Curtea Veche.

Tema conferinţei este Tânărul creştin ortodox în faţa provocărilor seculare ale lumii contemporane.

Biserica Domnească de la Curtea Veche - Paraclis Patriarhal cu hramurile Buna Vestire și Sfântul Cuvios Antonie Cel Mare a fost zidită de domnitorul Mircea Ciobanul în anul 1559. A fost edificată și zugrăvită de Petru cel Tânăr sub îndrumarea doamnei Chiajna. La începutul secolului XVIII domnitorul Ștefan Cantacuzino a realizat portalul de la intrare și a împodobit biserica cu pictură la interior și zugrăveală nouă la exterior. În secolul al XVIII-lea biserica a suferit și alte modificări. Dintr-un document din 20 octombrie 1758 rezultă că Vodă Constantin Mavrocordat mărise mult lăcașul, adăugindu-i "două paraclise alăturea cu biserica cea mare". Arhimandritul Visarion, eclesiarhul bisericii de la jumătatea secolului al XIX-lea a coordonat ample lucrări de restaurare la biserica domnească care au început în 1847 și au schimbat aspectul exterior al monumentului, care a devenit neo-gotic. După ce toate lucrările au fost încheiate, la 22 martie 1852 a avut loc târnosirea bisericii. Prima restaurare a bisericii a fost începută în 1914 de arhitectul Gh. Lupu, cu care prilej a fost demolată turla adăugată în sec. XIX. Lucrările de restaurare au fost întrerupte din cauza primului război mondial. O nouă restaurare a fost executată în anii 1928 - 1935 de arhitectul Horia Teodor, care a redus planul inițial, a subliniat mai pregnant elementele decorative și a marcat eșantioanele picturii vechi. După cutremurul din 1977, biserica a fost reparată din nou.

La interior, a fost restaurată pictura din 1852 a lui C. Lecca de pictorița Virginia Videa, care a pictat din nou și turla. Lucrările au fost finalizate la sfârșitul anului 1982. În anul 2006 a fost schimbată piatra Sfintei Mese și s-a executat ușa exterioară la Sfântul Altar. Apoi, în anul 2007 a fost restaurată pictura bisericii. Catapeteasma a fost restaurată în anul 2008, an în care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche demnitatea de Paraclis Patriarhal. În anul 2009 lăcașul de cult a fost dotat cu mobilier nou și s-a realizat muzeul parohial care a fost sfințit de Patriarhul României în data de 2 februarie 2010. Acesta este primul muzeu parohial din București. În cursul anului 2010 și începutul anului 2011 s-a realizat lucrarea de refacere exterioară a bisericii, apoi în continuarea anului 2011 au început ample lucrări de consolidare și refacere a clopotniței, anexelor ei, dar și refacerea exterioară a muzeului parohial încheiate în 2012.

În data de 16 iunie 2013 a avut loc resfințirea bisericii. Slujba a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sursa: basilica.ro