Hramul istoric al Bisericii Domneşti din Capitală

Biserica Domnească „Sfântul Anton”- Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, este una dintre bisericile din Capitală care are hramul închinat sărbătorii Bunei Vestiri. În ziua hramului istoric al locaşului de cult, sâmbătă, 25 martie, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de preoţi.

Sărbătoarea Bunei Vestiri este una dintre marile sărbători din timpul anului bisericesc închinate Maicii Domnului. Despre importanţa şi semnificaţiile teologice ale acestui praznic a vorbit, în cadrul Sfintei Liturghii, părintele consilier Nicolae Dascălu, directorul Publicaţiilor LUMINA, care a subliniat că sărbătoarea Bunei Vestiri este una „a bucuriei, care leagă cerul cu pământul, care aduce în lume darul şi iubirea lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, înalţă demnitatea umană către Slava cea de Sus”.

Praznicul Bunei Vestiri, a mai explicat părintele consilier, reactualizează cea mai mare bucurie din istoria neamului omenesc, şi anume că lumea decăzută şi îndepărtată de la chemarea lui Dumnezeu primeşte Buna Vestire a venirii sau întrupării Fiului lui Dumnezeu din ceruri, ca pe oameni să-i cheme din nou la mântuire. „Dumnezeu, Cel Care ţine cerul şi pământul, Cel necuprins şi nevăzut cu ochii noştri cei trupeşti, Se face acum cuprins în sânul Fecioarei; Se face acum văzut şi simţit pentru că, atunci când Se va naşte, El va convorbi cu oamenii asemenea oricărui om. Este, de fapt, chenoza sau coborârea lui Dumnezeu din înălţimea cerurilor Sale la noi pe pământ pentru că, intrând în şirul acesta al oamenilor, El Se naşte în chip minunat din Sfânta Fecioară Maria şi este liber de păcatul strămoşesc. Astfel, un om fără de păcat, dar în acelaşi timp om deplin, vine în miezul umanităţii şi al întregii creaţii pentru ca să ridice creaţia din interior”, a spus pr. consilier patriarhal Nicolae Dascălu.

Ctitorie voievodală, cu o istorie de aproape 500 de ani, Biserica Domnească-Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, este una dintre numeroasele biserici din întreaga ţară care are hramul închinat Maicii Domnului. Această cinstire a credincioşilor români pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, a subliniat directorul Publicațiilor LUMINA ale Patriarhiei Române, trebuie să fie şi o mărturie a lor în viaţa de zi cu zi. „Spunem că ţara aceasta este «Grădina Maicii Domnului», dar ar trebui acum, primăvara, să ieşim mai mult la «plivit» buruienile, adică păcatele din grădina noastră şi, în acelaşi timp, să cultivăm sămânţa cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că noi suntem grădinarii, noi suntem cei care îngrijim de «Grădina Maicii Domnului». Noi nu suntem doar beneficiarii roadelor, ci suntem împreună-lucrători la mântuirea noastră.”

După oficierea Sfintei Liturghii, a fost săvârşită slujba Parastasului pentru ctitorii şi binefăcătorii locaşului de cult. La finalul acestei slujbe, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pr. consilier patriarhal Nicolae Dascălu, a transmis din partea Preafericirii Sale cuvintele de binecuvântare şi felicitare pentru activităţile liturgice, social-filantropice şi administrativ-gospodăreşti pe care parohia le desfăşoară. În numele preoţilor slujitori, pr. paroh Gheorghe Zaharia a mulţumit pentru purtarea de grijă a Patriarhului României, dar şi credincioşilor pentru prezenţa la sărbătoarea hramului istoric al Bisericii Domneşti-Curtea Veche din Capitală.